Ερασιτεχνικός Σταθμός Χαλκίδας - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 08:05 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 20:11
Υψόμετρο : 15 m   Φάση Σελήνης : Waxing Crescent

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.

Χθεσινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 25,6 °C στις 14:48 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 13,6 °C στις 23:59
Θερμοκρασιακό εύρος - Temperature Range 12,0 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 25,5 °C στις 14:46 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 13,2 °C στις 23:59
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 13,6 °C στις 23:59
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 25,6 °C στις 14:48
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 76 % στις 23:58 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 38 % στις 07:16
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday 0,6 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 3,6 mm/hr στις 12:14
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 0,6 mm στις 12:14
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 36,7 km/h στις 07:01
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 26,4 km/h (F4) στις 07:11
Wind Run 215,2 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση - Dominant Direction 2° N  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1016,2 hPa στις 23:36
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1010,4 hPa στις 05:35
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 19/3/2018 2:10:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1